שערי עיתוני היהדות החרדית ליום שישי, ג' בחשון ה'תשע"ט