עוד יהיו הרבה נסיונות כאלה.
צה"ל והבטחון לא גיבורים גדולים על כך שהרגו את המחבל. כי יהיו עוד הרבה כמוהו. ולא תמיד הביטחון וצהל יצליחו להרוג כל מחבל בזמן הנכון.
הזהרו לכם יהודים פן תקבלו מיתה משונה משמיים . חזרו בתשובה שלימה. התעוררו נא.