"יעקב וינרוט מבחינתי, הוא מודל לחיקוי ציבורי" / טור פרידה

שורות אישיות של פרידה מעו"ד הרב יעקב וינרוט