שערי עיתוני היהדות החרדית ליום חמישי, ט' בחשון ה'תשע"ט