אירן שולחת זרועותיה המתארכות כמחלה ממארת בעולם. עוד מעט לא תהיה שליטה על מעשיהם וישראל לא תוכל לעצור את המגיפה.
האירנים יתפשטו בכל אתר ואתר. ובכל מדינה במזה"ת. אם עכשיו לא , אימתי?
אם לא יעצרו את זה היום יהיה מאוחר מידי והפצצה תתפוצץ וגם החיים בעולם. וכו'