בעקבות הדרישה לדחיית הבחירות באלעד, החליטה הממשלה להעביר את ההכרעה בנושא משר הפנים דרעי לשר הנגבי, זאת כדי למנוע טענות לניגוד עניינים לאור מעורבות שס בענין. דגל: "דחיית הבחירות היא המענה היחיד והנכון לעת הזו"

הקרב על אלעד: לאחר שש"ס ו'דגל התורה' העבירו לשר הפנים דרישה לדחיית הבחירות באלעד החליטה הממשלה להעביר את הסמכות בנושא לשר צחי הנגבי כדי שיכריע בנושא. הסיבה: ניגוד העניינים שבו שרוי השר דרעי, שצריך להכריע באופן ישיר בסוגיה פוליטית שנויה במחלוקת בה יש למפלגתו צד ברור בענין.

מתנועת דגל התורה נמסר היום כי "אנחנו מחזקים את ידיהם של פעילי 'דגל התורה' שפועלים באחדות ובמסירות ומתמסרים כדי לחזק וליישם את הוראת גדולי ישראל וחובת הציות להם בהחתמת העצומה לדחיית הבחירות ולשמור על כבוד התורה וחכמיה. שיתוף הפעולה בין 'דגל התורה' וש"ס באלעד גורמת להרבות כבוד שמיים לחיזוק האחדות בין תושבי העיר אלעד ולטובת המשך פיתוחה ושגשוגה בדרכי אחדות ושלום".

"ברור לכולם שהאינטרס של הציבור החרדי כולו לומר לבתי המשפט: אל תפגעו בזכות לבחור ולהיבחר במיוחד שברור לכל שמאחורי הבקשה עומדים אינטרסים פוליטיים מובהקים. לא ייתכן שהאלימות תגבר, ושכירת חוקרים פרטיים שמוציאים דו"חות בניגוד למציאות, תכריע את מערכת הבחירות. אנו רואים בכאב איך בכל נושא שקשור לציבור החרדי בית המשפט מושך את ידיו ולא נותן סעד גם שמדובר בבחירות דמוקרטיות. דחיית הבחירות היא המענה היחיד והנכון לעת הזו".

עורך הדין שחר בן עמי, מומחה לשלטון המקומי, הסביר היום בראיון ל'קטל ברמה' כי "מבחינה משפטית יש סעיף שמאפשר לשר הפנים לדחות את הבחירות בנסיבות מיוחדות. לא קרה דבר שכזה ובוודאי שלא ישתמשו בסעיף הזה בנסיבות פסילה. החוק מגדיר מהי העברת מרכז החיים,  אני מתקשה לראות מצב שבו יועמש כלשהו יאשר את דחיית הבחירות בנסיבות הקיימות. אני מבין את הכאב של המפסידים אך כשלא שומרים על הכללים בתי המשפט מקפידים מאד ולא דנים לגופו של אדם אלא מדקדקים בחוק".

כפי שדווח אמש, פעילי דגל ושס החלו אתמול בהחתמת תושבי אלעד על עצומה שדורשת את דחיית הבחירות. "המציאות היא שהיום נקבע שלרוב מוחלט של תושבי העיר אין מועמד, המציאות הזו לא מאפשרת את קיום הבחירות בצורה הגונה וראויה", מסרו במטה החתמת העצומה למען תושבי אלעד.

עו״ד אגמון לשר הפנים: "דחה את הבחירות באלעד, כבר היה תקדים כזה"

כזכור, אתמול פנה בכיר עורכי הדין בישראל למשפט מנהלי ומי שהיה בעבר מועמד מוביל ליועץ משפטי לממשלה עו״ד צבי אגמון אל שר הפנים הרב אריה דרעי ודורש בשם דגל התורה וש״ס את דחיית הבחירות לראשות העיר אלעד כך שיתאפשר להציג מועמד לראשות העיר הנתמך על ידי גדולי ישראל ועל ידי רוב תושבי העיר אלעד".

במכתבו כותב עו״ד אגמון בין היתר כי : ״משמעות החלטה זו של בית המשפט הנכבד – המשאירה על כנה את החלטת בית המשפט לעניינים מנהליים: לפסול את מועמדתו של פינדרוס – הינה כי ציבור שלם ורחב מאוד, למעשה מרבית תושבי העיר אלעד, נותר ללא מועמד לראשות העירייה. דבר המהווה פגיעה אנושה בזכותם הבסיסית לבחור ולהיבחר״.

בנוסף חשף במכתבו עו״ד אגמון תקדים משפטי משנת 2003 בו איפשר בית המשפט העליון את דחיית הבחירות וכדלהלן : "אכן, השיקול המרכזי בקיומן של בחירות במועדן הוא מיצוי תכליותיו של ההליך הדמוקרטי, אשר לא רק ייתן ביטוי לזכות לבחור ולהיבחר, אלא גם יבטיח בעקבותיו קיומו של מינהל דמוקרטי אשר בכוחו לפעול על-פי עקרונות מינהל תקין ולספק את השירותים החיוניים לרווחת תושבי המקום. במקרים קיצוניים שאין בהם ביטחון כי תכליות אלה אכן יושגו, נתונה לשר הסמכות – ופעמים אף החובה – לדחות את מועד קיום הבחירות כדי להבטיח כי ההליך הדמוקרטי, לכשיתקיים, ישיג את יעדיו העיקריים בקביעת דמותה ודרך פעולתה של ההנהגה המקומית ובעיצוב אורחות חייהם של תושבי המקום".

את מכתבו מסיים עו״ד אגמון בדרישה חד משמעית ובלתי מתפשרת לעשות שימוש בסמכותו לפי סעיף 5 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות) ולהורות על דחיית הבחירות. "תנועות דגל התורה וש״ס המונחות כאמור על ידי גדולי ישראל יעשו את כל אשר לאל ידם וימצו כל אפשרות כולל פניה לבית משפט העליון ולכל ערכאה רלוונטית כדי להגשים את רצונם של גדולי ישראל ורוב תושבי העיר לאפשר להם לבחור מועמד בהתאם לאורח חייבם והשקפת עולמם".