בכיר הדיינים הספרדים הגאון רבי ציון בוארון מתערב בבחירות בתל אביב ובמכתב חריף שמפורסם לראשונה ב'כיכר השבת' הוא תוקף את מצב השבת בעיר "עקרו לחלוטין את קדושת השבת מן העיר"

בכיר הדיינים הספרדים, אב בית הדין הגדול לשעבר, הגאון רבי ציון בוארון במכתב נרגש וחריף על מצב השבת בעיר תל אביב וקורא להצביע לנתן אלנתן לראשות העיר ולרשימת שס למועצת העיר.

"בריאה קדושה לכבוד שבת קודשנו!", פותח הגרב"צ את מכתבו. "הנה ידוע מצב השבת בעיר תל אביב יפו, אשר לצערנו ולחרפת עם ישראל כולו עקרו לחלוטין את קדושת השבת מן העיר ומשם התפשט מצב הפקרת השבת לכל המדינה כולה כאשר כיום כל מועמד מצהיר שהוא יפרוץ את השבת בעירו ח"ו מפחד התקשורת הכפרנית וזה חילול ה' גדול ונורא שח"ו עם ישראל מצהיר שאין לו חלק בדבר המקודש ביותר לעם ישראל ואשר עליו מסרו עם ישראל נפשם בכל הגלויות".

"ואשר על כן", ממשיך הרב בוארון במכתבו. "אני קורא בלב נרגש וחרד לתמוך במועמדותו של ר' נתן אלנתן הי"ו לראשות העיר תל אביב יע"א וכמו"כ להצביע לרשימת שס בתל אביב אשר בלא ספק אנשיה יעמדו בעוז ובהתעצמות על קדושת השבת וצביונה היהודי של העיר".

והגרב"צ בוארון חותם את מכתבו, "וע"ז בעה"ח בברכת "ומאהביה חיים יאריכו" לכל העושה ומעשה לכבוד השי"ת ותוה"ק ושומע לנו ישהון בע"ח!". ומצרף את חתימתו וחותמתו.

בתוך כך, גם הגאון רבי מרדכי אויערבך, מחשובי הרבנים בעיר ובנו של פוסק הדור מרן הגרש"ז זצוק"ל, במכתב תמיכה באלנתן לראשות העיר. אלנתן הגיע היום למעונו של הרב אויערבך וזכה להתברך בברכת הדרך ובהצלחה במירוץ וכן קיבל מכתב תמיכה רשמי הקורא לתושבי תל אביב היראים לדבר ה' להצביע עבור אלנתן לראשות העיר.

"לאחינו החרדים לדבר ה' בעירנו ת"א", כותב הרב אויערבך. "אבקש להצביע לראשות העיר למועמד רבי נתן אלנתן שליט"א אשר מסור לדרכי העיר". עוד הוסיף כי "חובת השעה היא בזמן שכל המועמדים האחרים מצהירים בריש גלי להנהגת העיר בצורה שלילית". וחותם את מתכתבו היום, יד' במרחשוון תשע"ט.