למה זה מפריע לכם? אני נתתי לו 10 מליון. בסדר?
מפריע לכם? תשברו את הגאווה שלכם והתבוננו במעשיכם לכל מי שקשה לו לראות כסף אצל אחר.