יוסי דייטש מלך
ויהיה הפתעת הבחירות
כולם דת ודייטש.
כולם
ר חיים אמר לתמוך במועמד החרדי.
וזה יוסי דייטש.
טראמפ זוכרים = דייטש ראש עיר.