ימים בודדים לבחירות המונציפאליות קרא כ"ק האדמו"ר מקארלין סטולין לחסידיו בעריכת שלחנו בליל שבת לחדול מעיסוק בפוליטיקה ככל שניתן • "הפוליטיקה, כל כולה חנופה ושקר, אין לחסידות שלנו כל קשר אליה פרט מהצגת מעומד היכן שצריך"

בעריכת השולחן בליל שבת במרכז חצרו בגבעת זאב, תקף כ"ק האדמו"ר מקארלין סטולין שליט"א את העיסוק המיותר בפוליטיקה, וקרא לחסידיו להתרחק ממנה עד כמה שניתן.

"הפוליטיקה היא כל כולה חנופה ושקר, ומוזהרים אנו כבר מרבותינו זצוק"ל להתרחק מכל פוליטיקה. אף שאי אפשר להתנהל ולהתקיים בלא זה, וצריכים את זה עבור צרכים ציבוריים ופרטיים, אך עדיין זה העיסוק הכי גרוע שבן אדם יכול לבחור", אמר האדמו"ר.

"הפוליטיקה", המשיך האדמו"ר לתקוף בחריפות, "היא יותר גרועה מעבודה הכי מלוכלכת, שם יכול הפועל לרחוץ ולהחליף בגדים, לא כך הפוליטיקה שהופכת לחלק מהאדם והוא אינו יכול להיפרד ממנה לרגע".

בהמשך דבריו קבע האדמו"ר כיצד חצרו צריכה להתנהג הלכה למעשה במערכות הפוליטיות השונות, ובמיוחד זו הנוכחית. "העיסוק שלנו בבחירות מסתכם במינימום של הצגת מועמד איפה שצריך, וההצבעה ביום הבחירות, כהכרח טכני לצרכי הכלל ועזרה לזולת, ואין בעיסוק בזה שום מצוה. שום דבר מעבר לכך לא יכול להיות קשור לחסידות סטולין קרלין, לא מטות פעולה ולא כל פעולה אקטיבית אחרת".