"האלוף אביב כוכבי הינו בעל ניסיון מבצעי ופיקודי עשיר ומרשים וכמו-כן, ניחן ביושרה, ערכיות ומוסריות. האלוף כוכבי הוא המועמד המתאים והראוי ביותר לתפקיד הרמטכ"ל", כתב השר ליברמן לחברי הוועדה

בדרך למינוי הרמטכ"ל הבא: במכתב שהגיש ליו"ר הוועדה, השופט בדימוס אליעזר גולדברג, כתב שר הביטחון ליברמן: "במהלך החודשים האחרונים קיימתי עבודת מטה סדורה לבחירת מועמד לראש המטה הכללי של צה"ל. במסגרת ההליך נבחנה מועמדותם של- סגן הרמטכ"ל האלוף אביב כוכבי, האלוף יאיר גולן, האלוף ניצן אלון והאלוף אייל זמיר. במסגרת זו נועדתי, בין היתר, עם ראשי ממשלה, שרי ביטחון, רמטכ"לים וקצינים בכירים בעבר וכמו-כן קיימתי התייעצויות עם ראש הממשלה בנימין נתניהו ועם הרמטכ"ל המכהן רא"ל גדי איזנקוט.

מהלחימה בשכם עד אמ"ן: מה צפוי לרמטכ"ל הבא


מבין כל המועמדים, סגן הרמטכ"ל האלוף אביב כוכבי הינו המועמד המתאים ביותר לתפקיד. השילוב הייחודי של תפקידיו, יכולותיו הפיקודיות המוכחות בעיתות חירום ובשגרה, נסיונו הפיקודי והמבצעי העשיר והמרשים, ההערכה לה הוא זוכה בצה"ל ומחוצה לו- כל אלו הכשירו אותו לתפקיד הרמטכ"ל ה-22 של צה"ל.

בתפקידיו השונים הפגין האלוף אביב כוכבי מנהיגות, תעוזה, יצירתיות, יכולות פיקודיות מרשימות וראייה כוללת ורב ממדית. כמו-כן, הביא למיצוי בין דיסציפלינות מבצעיות, מודיעיניות וטכנולוגיות בקו החזית הקדמי, ביבשה באוויר בים בסייבר ובעורף ובמסגרתם הגה ומימש תהליכים ארגוניים חדשניים ובנה שיתופי פעולה משמעותיים עם גופי הביטחון האחרים בישראל ומחוצה לה. האלוף אביב כוכבי הוביל בהצלחה שינויים ותהליכים ארגוניים נרחבים, לרבות, שינויים משמעותיים בתכנון האופרטיבי של צה"ל, גיבוש תפיסות הפעלה, פיתוח ממד הסייבר בצה"ל, בניית תפיסת לוחמ"מ (לוחמה מבוססת מודיעין המהווה מהפיכה בהנגשת המידע המודיעיני ללוחמים), רה-ארגון ההגנה והגבולות בצפון.

כאמור, האלוף אביב כוכבי הוא בעל ניסיון מבצעי ופיקודי עשיר ומרשים וכמו-כן, ניחן ביושרה, ערכיות ומוסריות. לאור המפורט לעיל, האלוף אביב כוכבי הינו המועמד המתאים והראוי ביותר לתפקיד הרמטכ"ל.

אשר על כן, מתבקשת הוועדה לחוות דעתה באשר למועמדותו של סגן הרמטכ"ל, האלוף אביב כוכבי, לראש המטה הכללי ה-22 של צבא ההגנה לישראל, בהקדם.