כוכבי צריך להערך מראש שיצתרך לערוך מלחמה קשה מול אויב מצפון. זה קורה בשנה הזאת או עד שנה הבאה. ואף אחד לא יהיה מוכן.
הכל בהיסח הדעת. לא יעזור מכ"מים ,מטוסים וטכנולוגיה. הראשון באוייבים שיתקיף את ישראל בא מצד צפון מזרח. חיצים שנונים יפגעו במדוייק במטרות.