מוזס- אני מסכים עם כל מילה אבל למה להגיד בקול ולמסמס את הקלף היחיד שנשאר לנו עדיין מול ליאון כדי להביא לנו קצת השגים?