"אנשים שהתחננו לפניך בדמעות שליש שתיתן להם כבר טופס 4 למרות שתשתיות השכונה טרם נבנתה כי נטל השכירות מחניק אליהם, וכעת מתריסים בצביעות 'למה אין פיתוח'. אנשים שסדר העדיפות שלהם משובש לחלוטין כי אחריהם המבול"

בהתקבל הבשורה הקשה מבית שמש שרבי משה אבוטבול לא נבחר שוב לראשות העיר וקריאת מכתב הסליחה האצילי ממנו, במין ספונטניות עלו לי השורות הבאות ומעומק ליבי.

מי שצריך לבקש סליחה ממי זה תושבי בית שמש מרבי משה אבוטבול ולא ההפיך.

סליחה על כפיות הטובה ממך רבי משה לאחר 25 שנים בו שרתת בענווה ובנאמנות את תושבי בית שמש בו הפכנו ממעברה דלוחה לעיר ואם בישראל.

סליחה על כפיות הטובה ממך שעל גופתך הדווייה בשתי מערכות בחירות סוערות היסטוריות תוך כדי הסתה מטורפת ומסוכנת שלא היו להן אח ורע בתולדות המדינה, עמדת בגבורה כאריה וחטפת את הזעם והשנאה נגד הציבור החרדי מול כל המדינה ומסרת נפשיך פשוטו כמשמעו למען כבוד השם יתברך. כואב מאוד לראות שיש ציבור שכה מהר שוכח.

סליחה על כפיות הטובה ממך שאתה זה שפתחת את העיר בית שמש לציבור החרדי וכל השכונות החדשות רמה ג' ד' וכו' שפותרים במעט את מצוקת הדיור החרדי החריפה. מכאיב מאוד לראות שאנשים המתרעמים כעת על היעדר 'פרחים ועצים' וטיפוח וכו' ושוכחים כה מהר שבלעדיך לא היה להם בכלל קורת גג והיו עדיין משלמים אלפי דולרים שכירות בחודש על איזה מחסן טחוב בירושלים.

אנשים שהתחננו לפניך בדמעות שליש שתיתן להם כבר טופס 4 למרות שתשתיות השכונה טרם נבנתה כי נטל השכירות מחניק אליהם, וכעת מתריסים בצביעות 'למה אין פיתוח'. אנשים שסדר העדיפות שלהם משובש לחלוטין לאחר שהם קיבלו את הדירה שלהם מצביעים עבור מי שלא תיתן לשכונות חרדיות חדשות בבית שמש לקום, כי אחריהם המבול!

סליחה ממך רבי משה מעומק הלב, על הבוגדנות הנוראה בגדולי ישראל שנתנו בך את אמונך המלא, על החילול השם העצום שלא ניתן לסליחה שלראשונה ציבור חרדי משמעותי הפר את הוראתם ברבים ונתנו את קולם למועמדת שלא נתמכה דרכם בלשון המעטה. כבשו את פניכם מבושה. קברו את פרצופכם מכלימה.

מקובלני שמי שמחלל שם שמיים ומסב צער לגדולי ישראל לא ינוקה מכך. אולי גברת בלוך תוסיף לכם כמה פרחים ועצים ותתקן מדרכות וכבישים אבל אין אנו יכולים לאמוד באיזה הפסד ומחיר זה מגיע.

רבי משה, אתה את ההיסטוריה כתבת. היסטוריה של קידוש שם שמיים עצום שהדהד מסוף העולם עד סופו כשהעברת את בית שמש לציבור החרדי בשתי מערכות בחירות ועוד אחת 'בחירות חוזרות'. זה חרוט באותיות זהב בפנתיון הלאומי החרדי. איש לא עשה זאת רק אתה. כשהקמת שכונות חדשות לרבבות חרדים והמשכת במקביל לסייע ולתקצב ולהעצים מאות מוסדות חינוך תורה. בית שמש הפכה בזכותך לעיר התורה והחסידות ועיר העתיד של הציבור החרדי הנענק במחסור חמור בדיור.

רבי משה אתה פרשת מהחיים הפוליטיים אבל אני בטוח שהעשייה הציבורית זורמת לך בנשמה והיא לא יכולה לפרוש ממך, ומפלגת ש"ס עוד תידע להשתמש בכישוריך אולי בכנסת. עוד חזון למועד.

סליחה ממך רבי משה שמול ענווה ואצילות נפש ועדינות המידות שבו נהגת כל ימיך, ציבור בעיר נהג כלפיך בגסות רוח וכפיות טובה. לא אשכח לעולם את מעמד הניצחון הראשון שלך בו אמרת בקול את פרק התהילים בשיר המעלות ששיקף בצורה הכי אוטנתית את דמותך "לא גבה ליבי ולא רמו עיני" והכרזת בכנות "תמיד אשאר מוישה" ! ואכן תמיד נשארת מוישה !

רבי משה אולי אתה יכול לסלוח, כי בטבעך אתה רחום וחנון, אולם על חילול השם קשה לסלוח. עשרות אלפי חרדים שמצוקת הדיור טורפת את מנוחתם שחלום דירה בעתודת הבנייה של בית שמש מתרחקת מהם גם יהיה קשה להם לסלוח.

בואו נתפלל כולנו שלא יהיה קטרוג על העיר. שהשלטון החדש יהיה עלינו לטובה.

שכוייח רבי משה שכוייח !