לקראת הסיבוב השני בבחירות לראשות העיר ירושלים, הערב נערך כנס למען המועמד משה ליאון, במעונו של מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי • הגרב"מ אזרחי: "גדולי ישראל רוצים שמשה ליאון יהיה ראש העיר הבא של ירושלים, זה לא סתם איזה רצון של מישהו"

הערב נערך בבית מרן שר התורה הגר"ח קניבסקי כינוס למען המועמד לראשות העיר ירושלים משה ליאון, בהשתתפות ראשי קהילות ופעילי "דגל התורה" בירושלים.

הגר"א מן הביא את דברי מרן הגר"ח קניבסקי שליט"א שאמר, כי "חוב קדוש להתעורר בכל הכוחות להצביע עבור משה ליאון שכל ואחד ואחד שיש לו זכות הצבעה חייב להצביע ולפעול יותר מיכולתו".

חבר מועצג"ת הגאון רבי ברוך מרדכי אזרחי אמר: "גדולי ישראל רוצים שמשה ליאון יהיה ראש העיר הבא של ירושלים, זה לא סתם איזה רצון של מישהו, עולם התורה בירושלים זועק לעזרה, אחרים מרימים ראש, עושים תכניות לבזבז את הניצחון של שבוע שעבר".

הגאון רבי יהושע אייכינשטיין אמר, כי ההשפעה שתהיה חס ושלום בבחירת ראש עיר מהשמאל, היא השפעה נוראה על קדשי ישראל בירושלים. חייבים לחזק את הנהגת הדור בראשות מרן שר התורה וחברי מועצג"ת.