ח"כ אייכלר בירך על הבשורה של החזרת הסבסוד באופן רטרואקטיבי לזכאים: "זהו הישג מצוין וצודק. לא יתכן שהורים יישאו בנטל בגלל איחור בפרסום המוטל על המשרד הממשלתי"

בדיון שנערך בוועדה לפניות הציבור של הכנסת העלה יו"ר הוועדה ח"כ הרב ישראל אייכלר את נושא השתתפות המדינה במימון הצהרונים למשפחות לפי הכנסתם האישית ולא לפי האשכול הסוציואקונומי של עיר מגוריהם. על פי המצב הקיים משפחה משלמת יותר מכפי הכנסותיה במיוחד באשכולות 4-10. קחו לדוגמה את אשדוד וחיפה, הערים ממוקמות במקום גבוה בשל היותן ערי נמל, ולכך התושבים סובלים ומשלמים יותר אפילו שמצבם הסוציו אקונומי נמוך יחסית."

יו"ר הוועדה הציג בפני חברי הוועדה את הבעיה והגדיר אותה בכך ש"הסבסוד הוא מרחבי ולא לפי הכנסת המשפחה. העזרה במימון הצהרונים צריכה להיות לאזרחים עצמם ולא לפי הערים המשויכות לאשכולות. ועדת ההנחות היא בעייתית לפעמים. זו פגיעה בחופש השוויון ובמשק הישראלי"

ח"כ הרב אייכלר העלה טענה נוספת שהגיעה לוועדה, מהורים רבים ששילמו מחיר מלא, למרות שכאותם, זאת בשל איחור בפרסום הנהלים. לדרישתו של ח"כ אייכלר הודיע אמיר מדינה כי המשרד יישא בנטל: "אנו מוכנים לשלם להורים את התשלום הרטרואקטיבי בגין ספטמבר ואוקטובר בשל האיחור בפרסום הנוהל של הזכאות שלהם".

מנהל אגף מעונות יום ומשפחתונים במשרד העבודה מר אמיר מדינה השיב כי "המשרד שלנו ממונה על טווח הגילאים מלידה עד שלוש שנים, והאשכולות שבאחריותנו הן ערים בעלות הכנסה גבוה יחסית. לא יתכן שמרד העבודה והרווחה שתפקידו לדאוג לאימהות עובדות יממן צרכי חינוך ילדים.

נציג משרד החינוך אמר בוועדה: "במדינת ישראל ישנן יותר מ- 210 אלף ילדים בצהרונים, אין באפשרות משרד החינוך לתת את ההוראה לרשות מקומית לסבסד לילד אחד ולגבות לילד אחר. על כן אנו מציעים שתי אפשרויות לפתרון הסוגיה: או שמשרד הרווחה ייתן מענה דרך העיריות או ישירות, בהיותו מכיר את בעלי הצרכים ומצב האוכלוסייה. אפשרות שניה: להביא תקציב חדש למשרד החינוך לפי מודל שאותו נגדיר, ואז נוכל לתת מענה לכל רשות מקומית שהצהרונים באחריותה".

ח"כ הרב אייכלר בירך על הבשורה של החזרת הסבסוד באופן רטרואקטיבי לזכאים: "זהו הישג מצוין וצודק. לא יתכן שהורים יישאו בנטל בגלל איחור בפרסום המוטל על המשרד הממשלתי"

לסיום סיכם יו"ר הוועדה: "הוועדה שמעה את נציגי העבודה והרווחה שרוצים להעביר מן השר חיים כץ לשר בנט את הסמכויות והתקציבים לצהרונים, הוועדה דורשת לתת הנחה פרטנית לכל אזרח לפי הכנסתו האזרח ולא לפי אשכול הסוציו אקונומי אליו שייך היישוב בו הוא מתגורר, כמו גם להתארגן טכנית כדי ליצור תיאום ממוחשב בין המידע המצוי במשרדים השונים כולל את השלטון המקומי.

"הוועדה גם קוראת להקים ועדה משותפת שתבדוק מי נפגע מההחלטה הזאת ומה התקציב הנדרש כדי לתקן את העוול שנגרם למשפחות העניות שגרות ברשויות עשירות יותר. הוועדה גם דורשת ממשרד החינוך לקחת אחריות ולסייע בשכר באופן פרטני. הוועדה תפנה גם לשר האוצר מר משה כחלון שישים סוף לעוול החברתי שנעשה עם העניים שחיים בצל העשירים בעריהם.

"לא ייתכן שמשפחה שזקוקה לסבסוד לא תקבל סבסוד בגלל השכנים העשירים, אני חושב שזה יתוקן ובאיזה שהיא דרך תוקם הוועדה, וכמובן בדרכים יצירתיות ניתן להשלים את החוסר." סיכם יו"ר הוועדה את הדיון