Anna Kaplan/ Flash90.

אחרי שכולם סירבו, מי יפקח על הגמ"חים?

חוק הגמ"חים: ועדת הכספים אישרה עשרות סעיפים, ורשות שוק ההון תובעת: פיקוח מלא כרגולטור • גפני התנגד לדרישה וביקש לזמן את משה ברקת, היו"ר הנכנס של הרשות לדיוני הוועדה. "יש לזכור שמדובר בגופים התנדבותיים לרווחת הציבור"

ועדת הכספים החלה היום (ג) בהליך אישור סעיפי הצעת החוק להסדרת מתן שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית על ידי מוסדות לאשראי קהילתי, המוכרת בשם "חוק הגמ"חים", במסגרת הכנת החוק לקריאה שניה ושלישית. במהלך הדיון נרשמה התקדמות כאשר הוועדה הצביעה ואישרה עשרות סעיפים, לצד כך נרשמו לא מעט חילוקי דעות סביב חלק מהסעיפים שאושרו, כאשר רשות שוק ההון ציינה כי היא מתנגדת לחלק מהשינויים שקידמה הוועדה סביב החוק המקורי.

ביזנעס שימושי

במהלך הדיון עלו טענות מצד הגמ"חים וועדת הכספים כי הרשות חוזרת מהסכמות רבות אליהם כבר הגיעו הצדדים במהלך ההידברות הארוכה, מנגד טענו ברשות לאורך תקופת הדיונים היו הסכמות נקודתיות שניתנו במסגרות מסוימות אך הדברים לא נידונו במכלול וכי לאחר חשיבה שנעשתה – במכלול הדברים שונים ועל מנת שהרשות תוכל לפקח על הגמ"חים, על החוק להחיל הוראות מעולם הבנקאות, למרות שמדובר בגופים שונים מבנקים. "העמדה שלנו שיש להפעיל את כל הסמכויות שיש לרגולטור פיננסי", ציין המשנה לראש הרשות. מנגד קרא יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני לרשות להתגמש, ולזכור שלא מדובר בבנקים אלא בגופים התנדבותיים המסייעים לרוב לאוכלוסיות חלשות: "לחזור כל הזמן על כך שאני מבקש שתתגמשו ושאתם לא מוכנים לפקח כך לא יקדם אותנו, אנחנו רוצים להעביר את החוק וליצור הסדרה עם רגולציה, אני מוכן לשלם את המחיר, זו הזדמנות שאני לא בטוח שתחזור".

במהלך הדיון ולצד אישור סעיפים רבים, עלו חילוקי דעות לא מעטים לגבי סוגיות שונות, בהן: הגדרת אחוזי האחזקה לגבי אדם שיוגדר כבעל עניין בגמ"ח, לגבי הגדרות ניהוליות מסוימות בחוק, לגבי אופן מינוי הוועדה המייעצת, לגבי מעורבות הוועדה המייעצת במקרה של החלטה לפסול גמ"ח מפעילות, לגבי היקף ההון לפיו יקוטלגו הגמ"חים לצורך הגדרות החוק, לגבי דרישות ניסיון מאדם שמבקש לפתוח גמ"ח, לגבי ניגודי עניינים והגדרות הון עצמי.

במהלך הדיון ולאור טענות הגמ"חים כי הרשות חוזרת מהסכמות, ציין יואב גפני, סגן הממונה על רשות שוק ההון: "טקסנו עצה אם אנחנו הרגולטור המתאים, תוך כדי הדיון הגענו למסקנה ברורה – אם אנחנו הרגולטור אנחנו צרכים את מלוא הסמכויות. מצאנו עצמנו אומרים שייתכן שהשינויים מרוקנים את היכולת של רגולטור פיננסי לפעול. הפרטים השונים שמבקשים שנשנה מתכנסים לתמונה כוללת שאם נקבל עלינו את הסמכות כרגולטור פיננסי, לא נוכל לקיים אותה. הדיונים התפרשו על פני תקופה מאוד ארוכה, היו הרבה הסכמות שהסכמנו לכאורה לאותה נקודה אבל הם לא נכונים במכלול".

יו"ר הוועדה סיכם את הדיון: "אני מבקש שתתחילו להיות יותר חיובים, אנחנו רוצים להעביר את החוק, אני לא בטוח שההזדמנות הזו תחזור, זו ההזדמנות שניתן לעשות סדר בעניין הגמ"חים. אם תחזרו כל הזמן על כך שאני מבקש להתפשר ומבחינתכם לא תהיה רגולציה בצורה הזו, זו טעות. אנחנו רוצים לקדם חוק עם רגולציה, לצד כך יש לזכור שמדובר בגופים התנדבותיים לרווחת הציבור, שמסייעים גם לאוכלוסיות קשות יום, עד היום לא קרה שגמ"ח נפל. אני מבקש להעביר את המסר גם למנהל הרשות ולציין שאנחנו מזמינים אותו לכאן, גם כדי לדון בנושא הזה".

מקור: http://bizzness.net/

הוסף תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

נתקלתם בחדשה מרעישה? ידיעה מעניינת מוזמנים לספר לנו

דילוג לתוכן