שערי עיתוני היהדות החרדית ליום חמישי, ל' בחשון ה'תשע"ט