הרב הראשי לישראל לחברי מועצת הרבנות הראשית: "מעמד הדת במדינת ישראל אינו במיטבו ישנם גופים הפועלים במטרה להחליש את הרבנות הראשית". לדבריו, "גם גופים שהם שייכים לזרם הדתי-ליברלי, משתפים פעולה עם הרעיון"

לחברי מועצת הרבנות נשלח בימים אלו חוברת סיכום של כלל החלטות אשר נתקבלו במועצה בקדנציה האחרונה תחת כהונתו של נשיא בית הדין הגדול כיום, הרב הראשי לישראל הגאון רבי דוד לאו. לחוברת צורף מכתב אישי מהרב הראשי לחברי המועצה. במכתבו מסכם הראשי את שנות כהונתו כנשיא המועצת וכותב בין השאר "אין זה סוד, שמעמד הדת במדינת ישראל בכלל ושל הרבנות הראשית בפרט, אינו במיטבו. נושאים שעד לפני דור לא עלו על שולחנם של גדולי ישראל, עולים על שולחננו מידי יום. גופים רבים שנתמכים ע"י גורמים זרים, מנהלים מאבק במטרה לשנות את צביונה היהודי – ציוני של המדינה".

לדבריו, "מגמתם אחת, להפוך את ישראל למדינת כל אזרחיה. הם מתמקדים במספר נושאים, האחד, נגד זהותה הציונית של המדינה, והשני, נגד זהותה היהודית. אופן המאבק הוא ראשית, שינוי הסטטוס קוו בנושא דת שהיה מקובל עד כה, ובעיקר להחליש את מעמדה של הרבנות הראשית לישראל, כשהיעד הוא הפרדת דת מהמדינה. להפוך את מדינת ישראל למדינה ללא כל צביון יהודי. האמצעים שעומדים להם עצומים. הם פועלים להשפיע על דעת הקהל ומטמיעים בלב הציבור כי אין צורך ברבנות הראשית."

עוד מוסיף הרב הראשי במכתבו לחברי המועצה "לצערי, גם גופים שהם שייכים לזרם הדתי-ליברלי, משתפים פעולה עם הרעיון להחליש את הרבנות הראשית. להקים רבנות קהילתית שבה כל קהילה תוכל לבחור לעצמה רב שמתאים לה. להקים מערכת גיור נפרדת, בתי דין עצמאיים וכו'. חלקם אף מציגים את תורתם בריש גלי, ומתיימרים לומר שהם ממשיכי דרכו של מרן הגראי"ה קוק. הדברים מחלחלים גם לציבור הדתי. מי שנלחם למעט את מעמדה של הרבנות הראשית משתמש בכל האמצעים. ולא חסרים אמצעים כספיים בידם ללחום ולפגוע בדעת הקהל ולהרחיקם מהרבנות הראשית. הרבנות הראשית נאלצת להיאבק כנגד מגמה זו, ועל שולחנה של המועצה נדונו סוגיות כבדות משקל, במטרה להדוף את המגמה הנ"ל.״

בהמשך דבריו כותב הרב הראשי ״בתקופת כהונתי כנשיא סדר יומה של מועצת הרבנות הראשית היה גדוש בנושאים. בכל הנושאים היתה מגמתי לקבוע תבחינים ברורים, הגונים, שקופים ואחידים. סקירה קצרה על פני סדר היום של המועצה והחלטותיה, מראה את רוחב הנושאים בהם המועצה דנה." לאחר מכן סוקר הרב את הנושאים העיקריים בהם דנה מועצת הרבנות בחמש השנים האחרונות ביניהם" כשרות, הסמכת רבני, שחיטה, שמיטה שבת ועוד נושאים רבים בהם הובילו חברי מועצת הרבנות את הקו ההלכתי.

כמו כן מתייחס הרב הראשי למתווה הכותל אשר נגדו נלחמה המועצה בכדי לעמוד על זכותם של כל היהודים להתפלל במקום מתוך שמירה על קדושתו. בסיום דבריו מבקש הרב הראשי להודות למזכיר המועצה המסור הרב רפאל פראנק שליט"א על 5 שנים של עבודה למען כבודה של הרבנות הראשית. ולצוות הלשכה המסור, העובדים והעובדות, שעמלו לאורך השנים לתפקודה המכבד והשוטף של המועצה.