ערב יומא דהילולא של הגאון הצדיק רבי נתן גשטטנר זצוק"ל גאב"ד קרית אגו"י ובעל ה"להורות נתן" • מאות תלמידים, תומכים וידידים ישתתפו במוצאי שבת בדינר השנתי של כולל אברכים מצוינים להוראה "פנים מאירות להורות נתן", מיסודו של מרן הגאון הצדיק רבי נתן גשטטנר זצוק"ל גאב"ד קרית אגו"י ובעל ה"להורות נתן".

הדינר הנערך ערב יומא דהילולא השמיני של מייסד המוסדות זי"ע, יתקיים כמסורת רבת-שנים באולמי קונטיננטל בבני ברק, בראשותם של אדמו"רים, רבנים, ראשי ישיבות, תלמידי הישיבה, ידידים, תומכים ואוהבי תורה, שיבואו לקחת חבל בהחזקת המוסד הק' שהוקם ע"י מרן הגאון ה"להורות נתן" זצוק"ל, מגדולי הפוסקים בדורנו.

את המשא המרכזי ישמיע בנו בכורו הגאון רבי עמרם יעקב גשטטנר שליט"א גאב"ד קרית אגודת ישראל. נואם הכבוד יופיע אדמו"ר מחוג חתם סופר שליט"א.  אורח הכבוד יופיע הרה"ח רבי מנחם מאיר שימון שליט"א מייסד בית הספר בית יעקב כלל חסידי באידיש

משא דברים לכבודם של עמלי התורה ישמיע הגאון רבי יצחק בירך דסקל שליט"א דומ"ץ וחבר בד"ץ חניכי הישיבות וקהילות יעקב, מח"ס  שו"ת בינת המשפט.

את הדינר ינחה הרה"ח רבי שמואל דוד לנדא שליט"א, נכד רבנו זי"ע.

נשיא ופטרון הכולל, הרה"ח ר' חיים גשטטנר שליט"א, בנו של הגאון ה"להורות נתן" זי"ע –  הקריא באסיפה שהתקיימה לקראת הדינר את צוואת קדשו של אביו הגאון זצוק"ל שכתב: "מי שיסייע לישיבה הקדושה ברוחניות ובגשמיות לא אחסוך להמליץ עבורו כפי כוחי – וזו הבטחה".

כמסורת שהונהגה בשנים האחרונות, תתקיים בסיום הדינר ההגרלה השנתית היוקרתית לתורמי הישיבה. כמו כן יחולק שי ייחודי לכל משתתף.

ידידי כולל "פנים מאירות להורות נתן" עשו השבוע פעולות רבות להצלחת הדינר, שמטרתו תמיכה איתנה באברכים המצוינים הממיתים עצמם באהלה של תורה, וממשיכים בדרכו של רבם הנערץ מרן הגאון ה"להורות נתן" זי"ע, אשר כל ימיו היו חטיבה אחת של הרבצת תורה ויראת שמים.

הדינר השנתי מוקדש השנה לזכרם של שניים מתומכי התורה הדגולים שזכו לחסות בצילו של הגאון ה"להורות נתן" עשרות בשנים: רבי מרדכי דוד ב"ר מנחם מנדל רייז ז"ל ורבי אלטר דוד טעביל ב"ר יצחק יהודה היילברון ז"ל.

אברכי כולל להוראה "פנים מאירות להורות נתן"