סוף עידן? יצרנית המשקאות B&H שרכשה את 'סופר דרינק' והפכה אותה ל'סוויצ'– במשבר חריף • בקשת פירוק זמני הוגשה ע"י 27 מהעובדים • במקביל, 'מזרחי טפחות' מבקש למנות כונס זמני לכל נכסי החברה • מה יגישו ב'טישים' החסידיים?

עובדים בחברת B&H, יצרנית המותג סוויצ' – שרכשה לפני כארבע שנים את 'סופר דרינק' שהיתה באותה עת בהליכי פירוק ב-2.7 מיליון שקלים בלבד – תובעים מבית המשפט המחוזי בירושלים לפרק את החברה ולמנות לה מפרק זמני. העובדים, ביניהם חרדים רבים, טוענים כי לא קיבלו את משכורת חודש אוקטובר.

ביזנעס שימושי

באמצעות עוה"ד ליזה חדש ויובל ארד, טענו 27 מתוך כ-50 עובדי המפעל, כי "במהלך הזמן מעת רכישת הפעילות ועד עתה התייצב המפעל, ונרכשו מכונות חדשות בסכומים משמעותיים. אולם, עולה כעת, כי הפעילות לא הניבה רווחים". עם זאת, יצוין כי גם בנק 'מזרחי טפחות' הגיש בקשה למינוי כונס זמני לכל נכסי החברה, המשועבדים לו. 'מזרחי טפחות' טען, באמצעות עוה"ד בעז פייל ואיתי גוטל, כי חברת B&H שמאחוריה עומדים משקיעים מדרום אמריקה, חייבת לבנק כ-13 מיליון שקלים, וכי בשבועיים האחרונים חדלה מפעילות במפעל המשקאות שסגר את שעריו.

אולם, לדברי העובדים, כפי שבתקופת 'סופר דרינק' מצאו המפרקים רוכש, גם עתה ניתן להציל את החברה, שמשקאותיה נמכרים רבות במגזר החרדי והדתי.

"נכון למועד הגשת בקשה זו", כתבו באי כוח העובדים, "אין צפי לביצוע תשלום השכר לעובדים, ובעל התפקיד אשר יתמנה על ידי בית המשפט יתבקש לפעול לצורך איתור מקורות כספיים בחברה לצורך תשלום שכר לעובדים ו/או מקדמות שכר, שאם לא כן, כ-50 עובדים ימצאו עצמם תוך ימים בודדים מול שוקת שבורה, לפיה, לא זו בלבד שיאבדו את מקור פרנסתם, אלא שכר עבודתם השוטף לא יכנס לחשבון הבנק שלהם – תוצאה אשר העובדים יתקשו מאוד לצלוח אותה בתקופה קשה זו".

כזכור, 'סופר דרינק' שנמכרה כאמור ב-2.7 מיליון שקלים בלבד, צברה חובות של 21 מיליון שקלים והגישה מיוזמתה ב-2014 בקשה לפירוק הליכים, תוך טענה כי מצבה אירע בשל מבצע 'צוק איתן'. בסופו של דבר נרכשה החברה בשנת 2015, ע"י B&H.

מקור: http://bizzness.net/