אני מקווה שיו"ר הועדות לא יכנעו לגחמות היועהמ"ש, דינה זילבר תתכבד להתמודד מטעם מר"ץ