"לחן זה כעוד רבים אחרים הגיח לאוויר העולם תוך עשיה והשקעה מרובה עם נוער מתמודד ותלמידים מתחזקים בישיבות תיכוניות. נפשם של הנערים תחינתם ושאיפתם נשמעים היטב בין גלי התווים הבוקעים מעומק הנשמה", מעיד היוצר