ביוזמת מוסדות תפארת ברדיטשוב וסביבותיה בנשיאות הגרי"י ווירצברגר שליט"א אב"ד בארדיטשוב. בסימן "ממשיכים בתנופה" בקירוב אחים ובהפצת יהדות לרגל שנת חצי היובל לפעילות יהודית ברחבי אוקראינה, ולאור ההצלחה האדירה במבצעים הקודמים, מתחדשים ויוצאים במיזם מיוחד ומרגש 'תפילין לכל יהודי ומזוזה בכל דלת בית יהודי ברחבי אוקראינה'.

"נר חנוכה משמאל ומזוזה בימין" • עשרות רבות של זוגות תפילין חדשים ומהודרים יימסרו ליהודי הקהילות באוקראינה, ע"י מוסדות תפארת בארדיטשוב בנשיאות הגאון רבי יעקב יוסף וירצברגר שליט"א אב"ד בארדיטשוב, התפילין החדשים והמהודרים שנכתבו ע"י סופר מומחה ירא שמים הושגו ונתרמו בהשתדלות הרה"ח ר' מאיר יחיאל קנאבליך שליט"א מחשובי חסידי סקווירא יו"ר ידידי תפארת בארדיטשוב בארה"ב, למען יהודים אשר לעת עתה אין להם עדיין תפילין משלהם, ונאלצים לשאול תפילין מאחרים,

ראשית כל יקבלו תפילין נערים המגיעים לגיל מצוות, אולם גם מבוגרים וזקנים מיהודי הקהילות יזכו לקבל תפילין מהודרות זאת לאחר שאחד מהיהודים פנה בבקשה וכך כותב במכתבו לתפארת בארדיטשוב "ברשותי תפילין הרבה שנים, אך מעולם לא נבדקו…". זכות ראשונים תינתן ליהודים שידוע כי הם מניחים תפילין בכל יום, הענקת התפילין תלווה בסעודות חגיגיות מעין "שמחת בר מצווה" זאת כי כאשר המצווה נערכת "במקהלות ברכו את ה'" נקשרים היהודים לחפץ של מצווה והקשר הוא של קיימא. "תפארת בארדיטשוב וסביבותיה" מבקשת להודיע כי קהילה יהודית באוקראינה הרוצה לקבל תפילין עבור בני הקהילה, וכן קהילה הזקוקה לזוג תפילין להשאלה לגמ"ח תפילין, ניתן לפנות למשרדי "תפארת בארדיטשוב וסביבותיה". כמו"כ יהודים יקרים הרוצים לזכות בקנית המצוות ולהשתתף בהוצאות קניית התפילין, הסעודות, המלבושים, הטליתות, וטלית קטן לחתני הבר מצוה מוזמנים ליטול ולקחת חלק במצוה נעלה ונשגבה זו. (בטל 972-58-3228848+)

בתפארת בארדיטשוב העלו עתה שוב את הרעיון הנשגב לחדש את "פרויקט מבצע מזוזה" אשר נערך בפעם הראשונה לפני 14 שנה, כדי שכל יהודי הרוצה לקיים את מצוות "וכתבתם על מזוזות ביתך" בהידור ובשלמות יוכל לקיימה. אז זוכו עשרות בתים יהודים באוקריינא לקבוע מזוזה בפתח ביתם חינם אין כסף, ומאז המשיך הפרויקט כאשר בכל שנה ושנה הוענקו מזוזות ליהודי הקהילות באוקראינה, כאשר בעקבות המבצעים הקודמים יהודים רבים התחזקו ביהדותם והתעוררו לקיים מצוות נוספות, וכך חוזק והודק הקשר היהודי עם הניצוץ שלא כבה.

כמו"כ קיימת עמדת השאלת תפילין במתחם ה"הכנסת אורחים" של מוסדות "תפארת בארדיטשוב וסביבותיה" שברחוב ז'יטומירסקיא 91 ברדיצ'וב בסמוך ונראה לציון הק' אשר משמש כעזר רב להעולים להשתטח על הציונים הק' ברחבי אוקריינא, ומאות אורחים נהנים מדי יום ביומו מהיכלי תפילה ואוהל כוהנים, כיבוד קל ומשקה חם. חדרי שרות והמקווה המפואר שפתוח לרווחה במשך כל שעות היממה.

גלריית תמונות מפעילות המוסדות באגף מבצעי תפילין ומזוזות בשנים עברו