במשאו במעמד 'יום ההצלה', התייחס כ"ק האדמו"ר מסאטמר למצב החינוך בארץ ובעולם, ולגזירות המרחפות על היהדות החרדית בכל ריכוזיה • JDN עם תמליל בלעדי מדברי האדמו"ר, שנשמעו באוזני אלפי החסידים, החוגגים את היום שבו ניצל רבם ומנהיגם

אלפי תלמידי וחסידי סאטמר השתתפו ביום חמישי האחרון במעמד 'יום ההצלה' השנתי, שנערך במתחם הענק 'נ.י. סטעיט ארמארי' בשכונת וויליאמסבורג שבברוקלין, לציון 74 שנים להצלתו של כ"ק מרן האדמו"ר בעל ה'ויואל משה' מסאטמר זי"ע מציפורני הנאצים ימ"ש.

את המשא המרכזי במעמד נשא כ"ק מרן האדמו"ר מסאטמר שליט"א, ובו התייחס בהרחבה לגזירות המרחפות על היהדות החרדית בענייני החינוך בארץ ובעולם.

האדמו"ר בדבריו הביע דאגה עמוקה מפגעי הזמן, ההורסים בתים שלמים ומפילים חללים רבים, ופרס את משנתו הברורה באשר לגזירות המרחפות על היהדות החרדית בארץ ובארה"ב.

"כלל ישראל עובר זמנים קשים ונוראים בכל מקום, מבית ומבחוץ", אמר האדמו"ר בכאב. "לדאבונינו ישנן גזירות נוראיות על כלל ישראל, שמחפשות לעקור כמו לבן ש'ביקש לעקור את הכל'. לעקור את עקרי האמונה, את החינוך הטהור, עקרי מסורת האבות, בכל מקומות מושבותיהם. החל בארה"ק, וגם כאן, ובעוד מקומות, באירופה ובמונטריאול".

"באותו זמן שכל אחד טורח בעצמו בנסיונות גדולים, ואין לך יום שאין קללתו מרובה מחברתה, צריכים הרבה סייעתא דשמיא להינצל מפגעי הזמן".

האדמו"ר הוסיף והתייחס לשלל המכשירים החכמים, שהורסים כל חלקה טובה: "כל כלי הטכנולוגיה, שמאבדים נפשות ישראל, ומביאים צרות לבתים היפים ביותר, זו עת צרה ליעקב ברוחניות, שטרם היתה כמוה, ובחשכות כ"כ גדולה נותנים כאלה נסיונות קשים".

האדמו"ר האריך בחומרת גזירות הממשלה על החינוך בארה"ב, והחובה לעמוד איתן מולן: "יש כאלה מהרסים ומחריבים שרוצים לשבור את חומות הקדושה, שכל מוסדות התורה כאן יחליפו את הלימודים ללימודים גויים. לדאבונינו יצאה כאן גזירה שדורשת מכל הישיבות שיתנו מעל שש שעות ביום עבור לימודי חול. אין שום ספק. זוהי גזירה על הדת, ואנו מחוייבים למסור את נפשנו עבור זה. שבכל דור ודוד עומדים עלינו לכלותינו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. בכל הדורות מסרו נפשם למען חינוך של הילדים, ואנו צריכים לנסות כמו יעקב אבינו שהכין עצמו לדורון, לתפילה ולמלחמה. וזה צריכים לדעת שעל פי כל היסודות שהעמיד רבינו הקדוש והטהור זי"ע, לא נעשה כל פשרה. ומי יודע אם לכתחילה לא היו מתחילים לדבר איתם על פשרות, לא היינו מגיעים לכדי כך".

אלפי החסידים במעמד הענק. צילום: דער איד

"מצד השני", עבר האדמו"ר להתייחס לחינוך הביתי והפרטי כשהוא פונה להורים, "זה הוא הזמן להתבוננות על מה עשה ה' ככה, כשרואים כשהשטן נטפל בכל מקום לחינוך, אז וודאי שדורשים משהו מאיתנו. כבר הזכרתי לפני שנה במונטריאול, כשרואים שהשטן נטפל לחינוך, צריך כל אחד להתבונן בעצמו כמה הוא עושה בעצמו למען חינוך בניו".

"שולחים את הילדים ללמוד במוסדות הקדושים, אך מה עושה האב בעצמו למען החינוך? כמה זמן הוא נותן ללימוד עם ילדיו? כמה איכפתיות הוא מראה להם שהוא רוצה את הצלחה שלהם, הלימוד שלהם וההתנהגות שלהם? כמה חמימות הוא מכניס בביתו? שבת, יו"ט? כמה הוא מוכן לוותר על הנוחות שלו, כל הכלים המשונים, שלדאבונינו שורפים ומשחיתים את העבודת הקודש שמכניסים בבתי החינוך", שאל האדמו"ר בנחרצות.

בהמשך דבריו עסק האדמו"ר בחוק הגיוס, והרחיב בעניין.