כי הוא נותן את כל הכסף וההייטק והמסחר והפיננסים והבורסה
לשמאלנים מהמרכז במקום למצביעיו מהפריפריה
את כל משאבי הבריאות הוא נותן למרכז
ואת כל המליוני מ"ר משרדים הוא בונה לשמאלנים מהמרכז