פשוט לא להאמין, מזהירים את המחבלים שחלילה לא יפגעו