כ"ק האדמו"ר הגה"צ רבי יצחק משה מוזס מקראלי שליט"א פונה בשב"ק למרכז הרפואי בילינסון בפתח תקוה והערב חלה הידרדרות במצבו, נא להתפלל לרפואת הרה"צ רבי יצחק צבי משה בן בינה לרפו"ש בתוך שאר חולי ישראל.