שערי עיתוני היהדות החרדית ליום חמישי, כ"ח בכסלו ה'תשע"ט