הזמר והמלחין מרדכי כהן, חוזר כעת עם סינגל חדש וייחודי עם מילים בעלות משמעות לחיים, המסוגלות לשנות לכל אחד ואחד מאיתנו את התפיסה לגבי אמירת קדושה בבית הכנסת

"אלו המילים ששינו לי את ההסתכלות לחיים", מסביר כהן את פשר הבחירה. "מרגע שנתקלתי במילים – הבנתי שהדבר החשוב ביותר בעולם הוא לעשות לקב"ה נחת רוח!". המילים מבטאות את הקשר בין האדם לבין קונו. כשבורא עולם אומר שאין לו נחת רוח למעלה ממנה בעולם, אלא בזמן שאומרים קדושה בכוונה.

"מאז", מספר מרדכי כהן בהתרגשות, "אני חש כי הקב"ה מלווה אותי בכל צעד ושעל. אני רואה סייעתא דשמייא בלתי רגילה, ואני ממליץ לכם , תנסו גם".

שיר : "שמקדישים"
לחן + ושירה : מרדכי כהן
עיבוד + עיבוד קולי, ומיקס : יענקי כהן
קולות: מקהלת חברים
מילים : ט"ז – ומשנה ברורה הלכות קדושה, סימן קכ"ה ס"ק ה'.

"ברוכים אתם לד' שמים ויורדי מרכבה"

אם תאמרו ותגידו לבני, מה שאני עושה, בשעה שמקדישים ואומרים קדוש, קדוש, קדוש, ולמדו אותם שיהיו עיניהם נשואות למרום לבית תפילתם, ונושאים עצמם למעלה.. כי אין לי הנאה בעולם כאותה שעה, שעיניהם נשואות בעיני, ועיני בעיניהם.

באותה שעה אני אוחז בכסא כבודי בדמות יעקב, ומחבקו ומנשקו ומזכיר זכותם (גלותם) וממהר גאולתם.