השופט קבע שהמשטרה לא עשתה עוול להירש – בלי לשמוע את גרסתו

השופט דוד רוזן, שמונה כדי לבדוק האם נגרם לגל הירש עינוי דין בעניינו, קבע כי אכן היה עינוי דין והטיל את האחריות על עורכי דינו של הירש. למסקנה הזאת הגיע לאחר ששמע את המשטרה והפרקליטות, אך לא את גרסת הירש ופרקליטיו