חבורת חמורים שלא מהעולם הזה, מושחתים.
במקום לבזבז את זמננו עם דואר שלא מגיע, שיעבדו וימצאו דרך לתקן את כל כשלי הדואר.
מצד אחד תוקעים קרובי משפחה בכל משרה פנויה, ואחר כך באים לילל שהדואר קורס.
ואגב:
https://www.jdn.co.il/news/israel/765968/