אחרי התפטרות אביגדור ליברמן ממשרד הביטחון, התנועה לאיכות השלטון עותרת לבג"ץ נגד ראש הממשלה בטענה כי מחזיק במספר משרדי ממשלה, כשבעקבות כך פעילותם נפגמת, בשל העדר "שר הפנוי לחלוטין לעבודת המשרד"

אחרי ששר הביטחון לשעבר, אביגדור ליברמן, הודיע כי מתפטר ממשרד הביטחון, יחד עם שרת העלייה והקליטה ממפלגתו, כשבעקבות כך תיקים אלו הועברו לידי ראש הממשלה בנימין נתניהו, בנוסף לתיקי חוץ, בריאות ועוד, בהם הוא מחזיק, הבוקר הוגשה עתירה לבג"ץ, על מנת שנתניהו יסביר מדוע מחזיק בתיקים אלו.

הבוקר, כאמור, התנועה לאיכות השלטון הגישה עתירה לבג"ץ נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו, בדרישה כי יסביר מדוע אינו מוותר על תיקי הממשלה שבידיו, לאחר שבתחילת הקדנציה את תיק החוץ השאיר בידיו, כשבנוסף במהלך הקדנציה אף משרד הבריאות בראשה עמד יעקב ליצמן עבר לידיו, לאחר התפטרות ליצמן שמונה לאחר תקופה לסגן שר במעמד שר. בנוסף, בחודש האחרון השרים אביגדור ליברמן וסופה לנדבר התפטרו אף הם ממשרדיהם ובעקבות כך תיקים אלו הועברו לידי נתניהו.

בבסיס טענת התנועה לאיכות השלטון, ישנה טענה כי מציאות זו פוגעת בעבודת המשרדים בראשם עומד, כאשר "ראש הממשלה לא יכול להקדיש את מלוא תשומת לבו, זמנו ומשאביו לטובת קידום המשרד עליו הוא ממונה, סוגיות מהותיות לא יכולות להיות מטופלות ומקודמות באופן מלא וראוי".

בתנועה מוסיפים, כי "מי שישלם את המחיר הוא בהכרח הציבור, שנמנעת ממנו האפשרות ליהנות ממקסימום השירותים שהמשרד עשוי היה לספק לו, לו עמד בראשו שר הפנוי לחלוטין לעבודת המשרד".

"בשל כך ולאור כמות המשרדים בראשם עומד ראש הממשלה, בייחוד לאור חשיבותם והיקפי העבודה הנדרשים בהם, לא ייתכן שראש הממשלה יוסיף לכהן כשר במשרדים אלו ונדרשת התערבותו הדחופה של בית המשפט", סיכמו בתנועה.

כזכור, מיד לאחר התפטרות ליברמן היה נראה כי הממשלה נמצאת לפני סיומה, לאחר שבבית היהודי דרשו את תיק הביטחון ליו"ר המפלגה, שר החינוך נפתלי בנט, אך נתניהו התעקש להשאיר את התיק בידיו, כשגורמים בסביבתו התבטאו כי בכוונת נתניהו למנות שר נוסף דווקא במשרד החוץ, אך עד לרגע זה דבר לא קרה בנושא.