שר האוצר וראש עיריית ירושלים, הגיעו לסיכום על תקציב העירייה לשנת 2019, כאשר התקציב הכולל יעמוד על סך 950 מיליון שקלים ע"פ תמהיל ייעוד שהוגדר מראש ובתוכו: הקצאה לפרויקטים מחוללי הכנסות, תקציב לפיתוח ירושלים ושיפור רמת השירותים לתושב

לאחר דיונים ופגישות, שר האוצר משה כחלון וראש עיריית ירושלים משה ליאון הגיעו לסיכום על תקציב כולל לעיריית ירושלים לשנת 2019 בסך 950 מיליון שקלים ע"פ החלוקה הבאה: 765 מיליון שקל תקציב הבירה, 67 מיליון שקלים מענק פיתוח לירושלים, 40 מיליון שקלים לטובת שיפור רמת השירותים בעיר.

בנוסף, 78 מיליון ישמשו לפרויקטים מחוללי הכנסות עצמיות לעיריית ירושלים, כאשר העירייה ומשרד האוצר יקבעו במשותף את הפרויקטים אשר יבוצעו בסכומים האמורים ויוקם צוות בו ישתתפו משרד האוצר ועיריית ירושלים, תפקידו יהי לעסוק באופן הקצאתם של הסכומים האמורים. כשבנוסף סוכם בין הצדדים, כי במהלך השנה ידונו הצדדים על צעדים נוספים שיגדילו את ההכנסות העצמיות של הרשות, באופן שיגדיל את רמת השירותים בעיר.

סך סיכום התקצוב, כאמור, יעמוד על 950 מיליון שקלים, המהווים גידול של 20 אחוזים לעומת התקציב שהועבר לעיריית ירושלים בשנה החולפת – 2018, כאשר סכומים אלו מתווספים לתוכנית שאושרה לפני כחצי שנה לפיתוח מזרח ירושלים בהיקף של 2.1 מיליארד שקל.

שר האוצר משה כחלון אמר, כי "אני גאה בכך שמשרד האוצר יעניק השנה את הסכום הגבוה ביותר שנתנו אי פעם לעיר ירושלים, בהמשך ישיר למגמה של השנים האחרונות. כשבאים למשרד האוצר בזמן, באופן מקצועי וענייני, עם רשימת דרישות מנומקת, מקבלים את כל התמיכה שאפשר לתת. אני בטוח שבשנים הקרובות נמשיך לעבוד בשיתוף פעולה יחד עם ראש העיר משה ליאון, כדי לחזק את ירושלים בירת ישראל ולהמשיך להצמיח אותה לדורות הבאים".

ראש העיר ירושלים משה ליאון אמר, כי "הסיכום מבטיח שעיריית ירושלים תתחיל את שנת 2019 ברגל ימין, עם איתנות פיננסית לבירה, כאשר הנגזרת המשתמעת מכך היא הרחבת השירותים הניתנים לתושבי ירושלים. זהו התקציב הגדול ביותר לה זוכה העיר ירושלים כאשר המרווחים היחידים יהיו תושבי ירושלים. אני מודה לשר כחלון על ההתנהלות הנעימה ועל הדרך בה התבצעו הדיונים ואופן קבלת ההחלטות. תושבי ירושלים יכולים לחזור לנשום לרווחה, יש מי שדואג להם".

הממונה על התקציבים במשרד האוצר, שאול מרידור, אמר: "האופן שבו התנהלו הדיונים השנה, מהווה בסיס לאמון ששיתוף הפעולה עם העירייה יוביל לשינוי המגמה בירושלים, כך שהרשות תוכל לספק שירותים יותר טובים לתושביה, על ידי הגדלת הכנסותיה העצמיות בשנים הבאות. על מנת לפתח הכנסות עצמיות אלה, כבר בסיכום הנוכחי הקצנו סכום והקמנו צוות שמטרתו לפתח פרויקטים מחוללי הכנסה לעירייה".