הערב יום חמישי הבעל"ט יציינו בהיכלי התורה והחסידות את יום ההילולא השני של בעל האמרי בינה מרן הגה"צ רבי נפתלי הערצקא פרנקל זצ"ל חבר הבד"צ העדה החרדית וגאב"ד חוג חתם סופר. במהלכו יעלו המוני תלמידיו ומעריציו בערגה את דמותו הטהורה וקוים למשנתו הבהירה

ההילולא והעליה לציונו של הגאון הצדיק רבי נפתלי פרנקל זצוק"ל חבר הבד"צ ובעל אמרי בינה יחול הערב יום חמישי • סדרי לימוד של שעות רצופות ברשת הכוללים אמרי בינה.

הגאון הצדיק בעל האמרי בינה זצ"ל בהיותו יגע ועמל בתורה כל ימי חייו ועובד ה' בסילודין באופן נשגב, זכה להרביץ תורה והוראה במשך יובל שנים כולן שוים לטובה, והעמיד תלמידים רבים המכהנים בתפוצות ישראל. בהיכלי התורה נתקבלו בחיבה דברי תורתו בכתב ובע"פ ומתבדרין מיליה בבי מדרשא כפוסק מובהק לשעה ולדורות.

העליה לציונו הטהור במרומי הר המנוחות ותפילת רבים לישועת הכלל והפרט תיערך בעז"ה ביום חמישי, הסעות מאורגנות יצאו בשעה 02:00 בצהריים, מהיכל בית מדרשו 'אהל ישראל' – אשר שם שפך צקון לחשו בתפילותיו הטהורות כבן המתחטא לפני אביו, ובבית מקדש מעט זה השמיע דבר ה' ברמה להאיר עיני ישראל בתורה הלכה וחסידות – רח' חנה ירושלים.

לקראת ההילולא יתקיימו סדרי לימוד בהיכלי הכוללים שייסד וטיפח בכל עת, ה"ה, כולל "אמרי בינה" בבני ברק שבראשות בנו הגאון רבי אהרן שמואל פרנקל שליט"א גאב"ד חוג חת"ס ירושלים, ובכולל "יששכר באהליך" שבראשות בנו הגאון רבי יוסף צבי פרנקל שליט"א.

לרגל יום ההילולא הופיע שוב הספר רב התוכן "פנ"ה הדרה" בו נלקטו דברי ההספד והקינה שנשאו גדולי ישראל אחר מיטתו, וכן מה שנאמרו בכינוסים הרבים ככלות ה'שבעה' וה'שלושים' מאת רבנים ואדמורי"ם שליט"א וכן מבניו וחתניו הרבנים הגאונים מרביצי תורה ויראה שליט"א. כמו"כ הובאו קטעים נבחרים מתוך כתבי עת ומודעות האבל ממוסדות התורה והחינוך שנתפרסמו בראש כל חוצות.

בשעה 4:00 אחה"צ יתאספו המוני תלמידיו ומעריציו באולמי קאליב רח' חנה בירושלים לסעודת הילולא רבתי בהשתתפות אדמורי"ם ורבנים יחד עם סיום הש"ס שנלמד בשנה האחרונה ע"י תלמידיו, ויעלו את זכרו הטהור במשנתו הבהירה,

זכותו הגדולה תגן בעדינו ובגנזי מרומים ימליץ טוב בעד כל ישראל להיוושע בפקודת ישועה ורחמים, אכי"ר