הכתבה מוטית ואינה נכונה
כי מה שהחוק יעשה זה שהעשירים שעושים מסחר בעשרות אלפים ישלמו מס כחוק ואז נטל המס יירד מהשכירים שמשלמים מס מלא כי מורידים להם אותו בתלוש משכורת
ורק בעניים זה קצת יפריע בדירות וחתונות והשכר שווה את ההפסד