למה שהציבור החרדי לא יתארגן גם למאבק ביוקר המחיה,
צריך לקרוא לנבחרי הציבור/הרבנים להרים את הכפפה.
ולכן אני קורא להם להתחיל פעם אחת לעזור לנו להלחם
על דבר שחשוב מאוד לציבור החרדי !!