עכשיו אתם מבינים כמה חשוב המעצרים של משפחת המחבלים .