דברי מקלב אינם נכונים כל מי שדוחף לפשרה הנוראה של 50 אחוז גיוס הם חכ"י דגל בעצמם