אבל כבד בחסידות סערט ויז'ניץ עם היוודע דבר פטירתו הפתאומית של הרה"ח רפאל יצחק קפל זצ"ל, ששימש במשך עשרות שנים כמחנך בחסידות. הלוויתו היום בשעה 2 מביתו ברחוב יואל דרך בית המדרש סערט ויזניץ ברחוב חזון איש

פרטים נוספים והרחבה בהמשך