הספרדים הש"סניקים וגם ראשון לציון וחולון ונתיבות
כי ראשי הערים בהם הם פרו ש"סניקים