מה אפשר לומר? צודק בכל מילה,ולדעתי מי שיקח אותה עכשיו לשותפה עושה טעות חייו, היא אף פעם לא ידעה נאמנות למפלגה שלה…