איזה אושר.
הפצת המעיינות כפשוטו ממש
ובא לציון גואל