אהבתי! פעם אחת אומרים את הדברים שצריכים להישמע בקול צלול,
לא שיש כאן דברים חדשים, אלא רוח חדשה מנשבת וזו הדרך להפנימה.