הרי זה מה שאמר הגרח"ק שכהן יהיה המפכ"ל.
ראו איך צודקים דברי חכמים.