למה צריך לרשום בן כמה הוא שה' יעריך ימיו ושנותי עם ישראל צריך אותו שימשיך להגן עליו ותפילות רושמים כך?