כדאי לשאול את טראמפ.
הוא מכיר כזה מדינה שמתערב בבחירות.