לאחר הפרסומים על דבריו של ראש השב"כ בענין החשש מפני התערבות של מדינה זרה בבחירות בישראל, מפרסם שירות הביטחון הכללי הודעה בה נאמר, בין היתר: "ביכולתה של מערכת הביטחון הישראלית לנטר ולסכל ניסיונות כאלו"

שירות הביטחון הכללי מגיב הלילה (שלישי) לפרסומים על דבריו של ראש השב"כ באשר לחשש מפני התערבות זרה בבחירות בישראל.

"למדינת ישראל ולקהיליית המודיעין יש את הכלים והיכולות לאיתור, ניטור וסיכול של נסיונות להשפעה זרה, במידה ויהיו כאלו", נאמר בהודעת הארגון.

עוד נמסר: "ביכולתה של מערכת הביטחון הישראלית לאפשר קיומן של בחירות דמוקרטיות וחופשיות במדינת ישראל".

כזכור, מוקדם יותר נחשף בחברת החדשות כי "ראש השב"כ הופיע אמש בכנס אגודת "ידידי אוניברסיטת תל אביב" וסיפר על אירוע צפוי במהלך הבחירות הקרובות בישראל, אירוע שעלול להשפיע על תוצאותיהן".

הצנזורה אסרה לפרסם את תוכן האזהרה, זאת למרות שבמקום נכחו עשרות בני אדם.

בהמשך, ככל הנראה בעקבות חרושת השמועות שיצרה הידיעה, התירה הצנזורה לפרסם את הפרטים הבאים: ראש השב"כ הזהיר מפני התערבות של מדינה זרה בבחירות בישראל.

בוודאות של מאה אחוז (כאן נקט ראש השב"כ בשם המדינה ששמה נאסר לפרסום ע"י הצנזורה. ב"ב) תתערב בבחירות הקרובות ואני יודע על מה אני מדבר". אמר ארגמן, והוסיף "אני בשלב זה לא יודע לומר לטובת מי היא תתערב או לרעת מי, בשלב זה אני לא יודע לזהות אינטרסים, אבל תהיה התערבות באמצעות סייבר, פצחנים, האקרים וכן הלאה. אני יודע על מה אני מדבר".

שמה של המדינה, כאמור, נאסר לפרסום.