ועדת הכנסת תדון הבוקר בבקשת יהדות התורה להתפצל לאגודת ישראל ודגל התורה. ביהדות התורה מבהירים: מדובר בהליך פרוצדורלי מוכר ומתואם מראש בין הסיעות, ללא כל משמעות לאופן הריצה בבחירות הקרובות. המשא ומתן בין הצדדים נמשך

יו"ר סיעת יהדות התורה ח"כ מנחם אליעזר מוזס העביר בקשה רשמית ליו"ר ועדת הכנסת ח"כ מיקי זוהר, בבקשה לאשר את פיצול סיעת יהדות התורה (אגודת ישראל – דגל התורה) לשתי סיעות, בהתאם לנוסח הסכם צירוף המפלגות שנמסר ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית בעת הגשת רשימת המועמדים לכנסת העשרים.

במכתב הדגיש מוזס כי הבקשה מוגשת בהסכמת שתי המפלגות בהתאם להסכם שנקבע ביניהן עוד לפני הבחירות לכנסת ה-20 ומתבקש "מסיבות פרוצדורליות בלבד".

ביהדות התורה מדגישים כי מדובר בעניין טכני בלבד שתואם מראש בין הסיעות, ללא כל משמעות לאופן הריצה בבחירות הקרובות. בשעה 9:15 תתקיים הדיון בוועדת הכנסת שתאשר את בקשה המפלגה החרדית.

בימים אלא מתקיים מסע ומתן בין ראשי אגודת ישראל וראשי דגל התורה בכדי להגיע להסכמה על הרכב רשימה משותפת בבחירות הבאות שתביא לידי ביטוי את גודלם של שתי הקהילות, זאת על רקע תוצאות הבחירות לרשויות המקומיות.