שערי עיתוני היהדות החרדית ליום חמישי, ד' בשבט ה'תשע"ט