השב"כ ידוע כמוכר ספינים לעיתונאים! גם בקרב על קבר יוסף וכל הקרבים של החשמונאים של ימינו מול הממסד השמאלני החולני!
למה אין בשב"כ אף יהודי ימיני??
איזה דמוקטריה??? איזה חוק??? חוקים סדום וטורקי!